Hankkeet

Hankkeiden tuotteet teemoittain

Korkeakoulusta.fi-sivustolta löytyvät ESR-kauden 2007–2013 hankkeet voidaan jaotella kolmeen pääteemaan: Opetuksen tukijärjestelmät ja opintojärjestelyt, Opiskelukyky ja yhteisöllisyys sekä Opinnot ja työelämä. Hankkeiden alla olevaan linkkilistaan on koottu niiden tuloksia.

Kaikki hankkeet löytyvät toimintalinjoittain jäsenneltynä hankemuisti.fi:stä

Opetuksen tukijärjestelmät ja opintojärjestelyt

AHOT korkeakouluissa

Get a life – tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille

KOUKKU – Koulutusvalinnat kuntoon. Toisen ja kolmannen asteen nivelvaiheen valintojen kehittäminen

KOUTSI – Uudet tavat luotsata korkeakoulutettujen sijoittumista työelämään

OHTY – Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella

OTE – Opintojen tukeminen ja opetusjärjestelyjen kehittäminen opiskelupolun eri vaiheissa

VALTTI – Valmis tutkinto työelämävalttina

Vipua ja vetoa töihin!

Yliopistosta työelämään

Opiskelukyky ja yhteisöllisyys

Campus Conexus I ja II: Korkeakouluopiskelijan syrjäytymisen ehkäiseminen, Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä korkeakouluopintoihin

CDS – To Care, To Dare, To Share – Syrjäytymisen ehkäiseminen ammattikorkeakouluopinnoissa

Opinnot ja työelämä

FUTUREX – Future Experts 2010-2011

Järjestöosaajana työmarkkinoille

Kunskap och kompetens i utbildning och på arbetsmarknaden

Lähde työelämään – työelämäyhteistyövälineiden ja vuorovaikutuksen kehittämishanke

OVET – Venäjän ja itäisen Euroopan osaajana työmarkkinoilla

Sosiaalityön koulutuksen työelämälähtöisyys

STEPIT – Kolme askelmaa yksilölliseen työelämäkumppanuuteen

TUVAKO – Tutkinto valmiiksi ja töihin

VALOA