Hankkeet

Hankkeiden tuotteet teemoittain

Korkeakoulusta.fi-sivustolta löytyvät ESR-kauden 2007–2013 hankkeet voidaan jaotella kolmeen pääteemaan: Opetuksen tukijärjestelmät ja opintojärjestelyt, Opiskelukyky ja yhteisöllisyys sekä Opinnot ja työelämä. Hankkeiden alla olevaan linkkilistaan on koottu niiden tuloksia.

Kaikki hankkeet löytyvät toimintalinjoittain jäsenneltynä hankemuisti.fi:stä

Opetuksen tukijärjestelmät ja opintojärjestelyt

AHOT korkeakouluissa

Get a life – tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille

KOUTSI – Uudet tavat luotsata korkeakoulutettujen sijoittumista työelämään

OTE – Opintojen tukeminen ja opetusjärjestelyjen kehittäminen opiskelupolun eri vaiheissa

Vipua ja vetoa töihin!

Opiskelukyky ja yhteisöllisyys

Campus Conexus I ja II: Korkeakouluopiskelijan syrjäytymisen ehkäiseminen, Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä korkeakouluopintoihin

Opinnot ja työelämä

Lähde työelämään – työelämäyhteistyövälineiden ja vuorovaikutuksen kehittämishanke

Sosiaalityön koulutuksen työelämälähtöisyys

STEPIT – Kolme askelmaa yksilölliseen työelämäkumppanuuteen

VALOA