Om webbplatsen

Projektverk till hands

Den sammanställande webbplatsen bjuder personalen vid högskolor information som kan främja studenter att nå sitt exam och flytta över till arbetslivet.

Webbplatsen består av verk, som har producerats på projekt under Undervisnings- och kulturministeriets nationella utväcklingsprogram, under Europeiska Social Fondens programperiod 2007–2013.

Producenterna

Webbtjänsten är producerad år 2013 på ett projekt stött av ESF, Koutsi – Nya sätten att lotsa högskolestudenter till arbetslivet. Koutsi projektets uppgift är att

  • producera en webbtjänst som sammanställer projektverk och ställer dem lätt till hands
  • producera en webbtjänst dit man interaktivt producerar information om arbetslivet och jobb, samt som visualiserar jobbplaceringsdata samlad av högskolorna: töissä.fi.