Työkalut

Urasuunnit­teluun

Töissä.fi

 • yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille
 • tietopalvelu, joka täydentyy jatkuvasti käyttäjien avulla
 • työllistymisvaihtoehtojen hahmottamiseen
 • tietoa työelämään sijoittumisesta ja valmistuneiden kertomuksia työstään

Get a Life!

 • opiskelijalle yksin tai opinto-ohjaajan kanssa
 • tulevaisuussimulaatio
 • opinto- ja uravaihtoehtojen hahmottamiseen
 • vaihtoehtojen ja valintojen tarkastelua

Koukku

 • toisen asteen opinto-ohjaajille
 • työkaluja tulevaisuusorientaation vahvistamiseen
 • merkityksellistää koulutusvalintoja ja suuntaa tulevaan
 • harjoituksia ja pelejä yksilö- ja ryhmäohjaukseen

Vipua ja vetoa töihin

 • korkeakoulutettuja työelämäkysymyksissä ohjaaville
 • tulostettavia työkalukortteja ja hyviä käytäntöjä
 • oman osaamisen ja mahdollisuuksien tunnistamista
 • urasuunnittelua ja työnhakutaitoja