Mentorointi

Mentorointi tarkoittaa dialogia, jossa kaksi henkilöä tai ryhmä henkilöitä, keskustelevat luottamuksellisessa suhteessa ammatilliseen tai henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyvien teemojen ympärillä. Mentoroinnin ydinajatuksena on, että kokenut henkilö, mentori, auttaa vielä kokematonta henkilöä, aktoria, etsimään viisautta ja omaa osaamistaan sekä kehittämään toimintatapoja, jotka ohjaavat häntä kehittymisessään.Mentorointi on prosessi, jolla on sovittu kesto ja sovitut toimijat (mentori ja aktori). Usein mukana on myös koordinoiva taho, joka etsii toisilleen sopivia mentorointipareja, vastaa prosessin käynnistämisestä ja päättämisestä ja seuraa mentoroinnin toteutumista.

Lue lisää: