Alumnimentori­pilotti Tampereella

Tampereen yliopistossa kokeiltiin alumnimentorointia vuonna 2010 osana suurempaa sosiaalitutkimuksen laitoksen Vauhdita valmistumistasi  -valmennuskokonaisuutta. Valmennuksen toteuttivat yhteistyössä Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus (TYT) ja Sosiaalitutkimuksen laitos.

Vauhdita valmistumistasi -valmennuksen rakenne
Yksilö- ja ryhmäohjaus Vertaisohjaus Alumnimentorointi
 • Ryhmäytyminen
 • Vertaisohjaus­työskentelyn ja mentorointiprosessin aloitus
 • Ryhmän yhteinen tilannekatsaus
 • Opintojen nykytilanteen päivitys laitoksella
 • CV-sparraus

Mahdollisuus yksilöohjaukseen kaksi kertaa joko kasvokkain tai puhelimitse

 • Tavoitteena tukea toista opintojen etenemiseen ja gradun tekemiseen liittyvissä kysymyksissä
 • Yhdistävänä tekijänä esim. pääaine, gradun aihe tai valittu tutkimusmenetelmä
 • 5 tapaamista parin sopimalla tavalla ja aikataululla

Raportointi valmennuksen ohjaajalle Moodlessa

 • Mentorit etsittiin yhdessä Tampereen yliopiston alumniyhdistyksen kanssa
 • Sosiaalitutkimuksen laitoksen tavoitteena valmennuksen aikana 5 tapaamista, joista 2 kaikille yhteisiä

Tavoitteena vahvistaa siirtymistä työelämään tai oman alan työtehtäviin, saada työelämän näkemystä graduun sekä tarjota keskustelukumppanin tuki

Valmennuksen toteutus

 • Mentorit etsittiin yliopiston omista alumneista.
 • Mentoripareille järjestettiin yhteinen aloitus- ja päätöstilaisuus, minkä lisäksi mentoriparit tapasivat vähintään kolme kertaa.
 • Opiskelijoiden tavoitteet alumnimentoroinnille vaihtelivat: esim. gradun aiheen täsmentäminen, urakehityksen tukeminen, ammatillisen osaamisen jäsentyminen.
 • Tapaamisiin valmistauduttiin eri tavoin. Osa mentoreista antoi aktoreille ennakkotehtäviä, kuten työpaikkailmoitusten etsintä tai CV:n laatiminen.
 • Tapaamiset järjestettiin mentoriparien itse valitsemissa paikoissa.

Pilotista opittua

 • Roolit ja vastuut mentorointiprosessissa tulee selvittää perusteellisesti. Mentori ei ole ohjaaja tai opettaja vaan keskustelukumppani.
 • Mentorointia kannattaa hyödyntää erityisesti työelämäkysymysten yhteydessä.
 • Korkeakoulujen alumniverkostot voisivat järjestää esim. kerran vuodessa lyhyitä mentorointijaksoja halukkaille opiskelijoille. Kiitokseksi mentorit saisivat tavata toisiaan, vaihtaa kokemuksia ja oppia toisiltaan.
 • Ura- ja rekrytointipalvelut voisivat käydä puhumassa halukkaille aktoreille.