Mentoroinnin muistilista

 • Mentoroinnissa on kyse mm. oman osaamisen kehittämisestä. Siksi mentorointia voidaan hyödyntää ammatillisen identiteetin kiteyttämisessä.
 • Mentorointi on hyödyksi erityisesti ammatillisen kehittymisen ja työelämän kysymysten käsittelyssä.
 • Mentoroinnissa käsitellään oppimista, osaamista, ammatti-identiteettiä ja ammattitaitoa.
 • Mentorointi on luottamuksellista eivätkä siihen osallistuvat ole raportointivelvollisia kenellekään.
 • Mentoroinnista tehdään aina sopimus.
 • Tapaamispaikat ovat neutraaleja ja toivottavaa on, että oppilaitos osoittaa tilat tapaamisille.
 • Mentorointi kestää yleensä vuoden, sillä pitkäkestoinen mentorointi on yleensä lyhytkestoista vaikuttavampi.
 • Mentorointi vaatii usein myös koordinoivan tahon.
 • Tapaamisiin kannattaa valmistautua vaikkapa tehtävien avulla.

Lue lisää:

 • Hanna Riita-Pajunen. Alumni opiskelijan mentorina. Teoksessa  Penttinen, Plihtari, Skaniakos & Valkonen (toim.) 2011. Vertaisuus voimavarana ohjauksessa. Jyväskylän yliopisto
 • Heikkinen, H.L.T, Jokinen H. & Tynjälä P (toim.) 2010. Verme. Vertaismentorointi työssä oppimisen tueksi. Helsinki