Mentorointi – vuorovaikutuksellista ​ohjausta

Mentorointi on vuorovaikutteista ohjausta, jossa opettaminen sanan perinteisessä merkityksessä siirtyy syrjään ja tilalle astuu kokemusten vaihtaminen ja kokemuksellisuus, dialogi ja yhdessä oppiminen.(Riita-Pajunen, 125)

Mentoroinnin periaatteet ovat hyvin sovellettavissa opiskeluvaiheeseen. Jo opintojen aikana opiskelijan on hyödyllistä saada yhteyksiä työelämään ja päästä kuulemaan kokemuksia siitä ammatista ja niistä asiantuntijatehtävistä, joihin hän on kouluttautumassa.

  • Opiskelun alkuvaiheeseen soveltuvat yksilö- ja ryhmämentoroinnit. Näiden tapaamisten painopiste voisi olla ammattialan tunnistamisessa ja alaan tutustumisessa.
  • Työharjoitteluvaiheeseen sidottu mentorointi luo aidon peilauspinnan ammattityön arjen kokemusten käsittelyyn.
  • Lähellä valmistumista olevaa opiskelijaa mentori pystyy tukemaan työelämään siirtymisessä.
  • Vertaisryhmämentorointi opintojen aikana antaa mahdollisuuden käsitellä opiskeluun, harjoitteluun ja omiin ammatillisiin valintoihin liittyviä substanssikysymyksiä ja tunnemaailmaa.

Lue lisää:

Hanna Riita-Pajunen. Alumni opiskelijan mentorina. Teoksessa  Penttinen, Plihtari, Skaniakos & Valkonen (toim.) 2011. Vertaisuus voimavarana ohjauksessa. Jyväskylän yliopisto.