Opiskelijan hyvinvointiin

Työkalut

Opiskelijan hyvinvointiin

Campus Conexus

  • opiskelijoiden kanssa työskenteleville
  • auttaa kiinnittämään opiskelijaa yhteisöön
  • monimediaista aineistoa syrjäytymisestä ja osallistamisesta