Osaamisen tunnistamiseen

Työkalut

Osaamisen tunnistamiseen

Tunnistaosaaminen.fi

  • opintotoimistossa työskenteleville
  • osaamisen tunnistamiseen ja hyväksymiseen
  • ohjeita ja erilaisia näkökulmia

korkeakouluosaajat.fi

  • työnantajille ja korkeakoulujen henkilöstölle
  • työelämäyhteistyön tukemiseen
  • tietoa, ohjeita, Osaajatutka osaamisen tunnistamiseen