Reteaming

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa pilotoitiin reteaming-valmennusta työn ohella opiskelevien aikuisten opinnäytetyön ohjauksen menetelmänä. Pilottiin osallistuneet opiskelijat odottivat ryhmältä ennen kaikkea oman tekemisen ja työn rytmittämistä ja raamittamista.

Reteaming-menetelmä on

  • alun perin Ben Furmanin ja Tapani Aholan yrityksille ja organisaatioille kehittämä ratkaisukeskeinen valmennusmenetelmä
  • aiheittain etenevä prosessi, jossa autetaan yksilöä tai ryhmää asettamaan itselleen tavoitteita ja kasvattamaan motivaatiotaan tavoitteen saavuttamiseksi.

Lue lisää: