Ratkaisu­keskeisyys työskentelyn ​lähtö­kohtana

Muutoksiin ja mahdollisuuksiin keskittyminen

 • Ryhmäohjaaja auttaa opiskelijaa tekemään oman edistymisen näkyväksi.
 • Ohjaaja luo ryhmään positiivisen muutoksen ilmapiiriä.

Tavoitteiden ja toivotun tulevaisuuden luominen

 • Ryhmäohjaaja auttaa tavoitteiden määrittelyssä.
 • Se vapauttaa energiaa ja motivoi tekemään töitä muutoksen eteen.

Vahvuuksista ja voimavaroista ponnistaminen

 • Ryhmäohjaaja auttaa opiskelijaa tunnistamaan omia vahvuuksiaan.
 • Apuna erilaiset harjoitukset ja kysymykset.

Toimivan vahvistaminen

 • Ryhmäohjaaja ja ryhmä vahvistavat sitä toimintaa tai työskentelyä mikä sujuu jo ennestään.

Kiinnostus

 • Ohjaajan tulee olla kiinnostunut opiskelijasta.
 • Kysymysten avulla voi tuottaa uusia ajatuksia ja näkökulmia.
 • Kysymyksiä on erilaisia: tavoite-, poikkeus-, selviytymis- ja asteikkokysymyksiä.
 • Rakentavat sekä vahvuuksiin ja tavoitteisiin pohjautuvat kysymykset avaavat opiskelijankin silmät havaitsemaan omat mahdollisuutensa.

Esimerkki­kysymyksiä

Tavoitekysymys

Mitä opiskelija on valmis tekemään tavoitteen saavuttamiseksi. ”Mikä on ensimmäinen askeleesi opinnäytetyösi edistämiseksi?”

Poikkeuskysymys

Tehdään näkyväksi se, että haasteellinen tila ei ole pysyvä olotila, vaan asiat ovat olleet toisinkin.

Selviytymiskysymys

Miten yleisesti ottaen selviät vaikeuksista?

Asteikkokysymys

Palastellaan haaste hallittaviin osiin ja tehdään jo ilmennyt edistys näkyväksi.