Ryhmän akti­voiminen

  • Ryhmäohjaus toteutetaan ohjaajan ennalta suunnittelemien tehtävien avulla.
  • Välillä työskennellään pareittain, välillä pienissä ryhmissä, joskus myös itsenäisesti.
  • Tehtävät voidaan purkaa pareittain, pienryhmissä tai koko ryhmän kanssa.
  • Joskus ryhmätapaamisten väliin ohjaaja voi antaa välitehtäviä.
  • Ryhmäohjauksen alussa tehtävät palvelevat usein ryhmäyttämistä ja ryhmän tavoitteiden määrittelyä.

Seuraavien tehtävien avulla voidaan edistää vertaistukea ja yksilöiden kuulluksi tulemista:

  • Puhekierrokset, esim. jokaisen ryhmätapaamisen alussa. ”Millä mielellä olet tänään tullut tähän tapaamiseen?” Kaikille taataan yhtä pitkä aika puhua, toisten puhetta ei saa keskeyttää tai kommentoida.
  • Symbolityöskentely kuvilla tai symboliesineillä; ”Miten tämä symboli kuvaa…? tai, ”Kerro kuvan / symbolin avulla minkälainen olet opiskelijana / mitä odotat ryhmältä jne.” Työskentelyssä on kolme perussääntöä:
  1. Jokainen määrittelee itse, mitä hahmossa/kuvassa näkee, mitä hahmollaan haluaa kuvata
  2. Kuunnellaan toisia, ei keskeytetä.
  3. Ei tulkita tai selitetä toisten sanoja tai kuvia.