Ryhmän määrittäminen ja käynnistäminen

Ryhmän muodostamiseen täytyy kiinnittää huomiota. Miten luoda ryhmä, jossa vertaisuuden kokemuksellisuus pääsee syntymään?

Yhteisöllisyys ei synny automaattisesti

Vastakkain ovat vapaaehtoinen osallistuminen ja velvollisuusosallistuminen. Korkeakoulussa ryhmäohjaukseen osallistuminen on usein velvollisuusosallistumista = pakollista.

Velvollisuusosallistuminen on joskus opiskelijan etu, sillä tutkimusten mukaan opiskelijat eivät välttämättä itse hae aktiivisesti ohjausta. Näin velvollisuus tarjoaa mahdollisuuden; Opiskelija saa tukea opiskeluunsa liittyvien kysymysten pohditaan.

Keskeistä on luoda edellytykset kokemuksellisen vertaisuuden syntymiselle, sillä vertaisuuden tunteen puuttuessa opiskelija voi tuntea itsensä ulkopuoliseksi.

Ryhmä tarvitsee pelisäännöt

Ryhmän käynnistämisvaiheessa on tärkeää laatia ryhmän toiminnalle pelisäännöt. Ryhmä neuvottelee itse omat tavoitteensa ja toimintatapansa. Ryhmän vetäjän rooli on ohjata normien syntymistä, ei sanella niitä.

Ryhmän käynnistysvaihe on kriittinen, sillä opiskelijoille tulee syntyä sekä ryhmään kuulumisen, turvallisuuden sekä hänelle itselleen tapahtuvien asioiden hallinnan tunne – ’Tiedän mihin tämä ryhmä on menossa, luotan ryhmään ja koen että voin vaikuttaa siihen mitä minulle tapahtuu tässä ryhmässä’.