Vertaistuki

Muista opiskelijoista koostuvassa vertaisryhmässä tuetaan kokonaisvaltaisesti opiskelijan henkilökohtaista kasvua ja kehitystä. Ryhmä tarjoaa sosiaalista tukea ja vahvistaa yksilön yhteisöön kuulumista. Korkeakouluopinnoissa vertaisryhmä voi

  • auttaa tutustumaan opiskelukavereihin
  • tukea opintojen edistämistä
  • luoda rakenteellista turvallisuutta
  • vahvistaa institutionaalista toimijuutta ja edistää osallisuutta
  • tukea kiinnittymistä koulutusorganisaatioon.

Keskeistä on vertaistuen voimavaraistava merkitys yksilölle:

  • vertaisryhmä ”normalisoi” yksilöllisiä kokemuksia
  • ryhmässä aina ”joku on kiinnostunut”
  • ryhmässä jaetaan tietoja ja taitoja
  • ryhmä aktivoi ja rytmittää opiskelua
  • ryhmässä voi puhua tunteista, jaksamisesta ja motivaatiosta.