Pedagoginen työelämähorisontti

Opiskelijan työelämäorientaatiota voidaan vahvistaa opinnoissa kokonaisvaltaisesti ohjauksella ja pedagogisilla ratkaisuilla. Opiskelijan työelämäorientaatio rakentuu työelämätietojen ja -taitojen lisäksi yksilöllisestä työelämäsuhteesta sekä työllistymisvalmiuksista.

Kaavio opiskelijan työelämäorientaatiosta

Kuvio: Penttinen, Skaniakos, Lairio. Teoksessa Penttilä (toim.) 2011 Opinnoista (työ)elämään. Tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos