Valmistuminen ​projektina

…hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Lopuksi opiskelijat vain seuraavat projektisuunnitelmaa ja valmistuvat.

Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Braheassa on kehitetty ryhmäohjausmallia, jossa opinnot mielletään projektina. Projektiin kuuluu monta osaa ja erilaisia menetelmiä, joilla kaikilla tuetaan opiskelijoiden valmistumista. Tavoitteena on looginen jatkumo, joka alkaa ryhmän muodostamisesta ja päättyy opiskelijan valmistumiseen.

Valmistuminen projektina -prosessi

  • Prosessi alkaa opiskelijoiden ryhmäytyksestä, jolla saadaan opiskelijoiden välinen vertaistuki toimimaan.
  • Ohjaajan ja opiskelijan väliset henkilökohtaiset keskustelut sekä urakirja edistävät kiinnittymistä.
  • Urakirjaa seuraavat opiskelijoiden omat henkilökohtaiset SWOT-analyysit.
  • Tutkinnon jälkeistä aikaa luonnostellaan osaamisympyrässä.
  • Projektisuunnittelun jako- ja lohkokaaviotyökaluilla tehtävät sijoitetaan kalenteriin.
  • Näin projektisuunnitelma eli HOPS on valmis!

Lue lisää: Haihu. Valmistuminen projektina. Teoksessa Jääskelä, Nissilä (toim.) 2011 Valmistumisen tukeminen korkeakouluopinnoissa. Jyväskylän yliopisto.