Jako- ja lohkokaavio

  • Auttaa hahmottamaan opinnot yhtenä laajana projektina, jossa on useita eri kokoisia osaprojekteja.
  • Opintokokonaisuudet kirjataan vasemmalle ensimmäiseen sarakkeeseen.
  • Jokainen opintokokonaisuus jaetaan työvaiheisiin.
  • Työvaiheita kirjataan niin monta saraketta kuin on tarpeen.
Esimerkki
Tavoitteet Työvaihe 1 Työvaihe 2 Työvaihe 3
Opintokokonaisuus 1 Mitä tehdään? Kuka tekee? Paljonko aikaa? Mitä tehdään? Kuka tekee? Paljonko aikaa? Mitä tehdään? Kuka tekee? Paljonko aikaa?
Opintokokonaisuus 2 Mitä tehdään? Kuka tekee? Paljonko aikaa? Mitä tehdään? Kuka tekee? Paljonko aikaa? Mitä tehdään? Kuka tekee? Paljonko aikaa?
Opintokokonaisuus 3 Mitä tehdään? Kuka tekee? Paljonko aikaa? Mitä tehdään? Kuka tekee? Paljonko aikaa? Mitä tehdään? Kuka tekee? Paljonko aikaa?