Osaamisympyrä

Osaamisympyrä havainnollistaa opiskelijan omaa osaamista eri tieto- ja taitoalueilla. Tarkoitus on pohdiskella elämää ja työuraa tutkinnon jälkeen.

Ympyrän laatiminen ja käsittely

 • Osaamisympyrä tehdään yksilötyönä.
 • Osaamisympyrään piirretään sektori jokaista tulevan työn vaatimaa tieto- ja taito-osaamista varten.
 • Kukin sektori voidaan jakaa useampaan tasoon, jotka kuvaavat osaamisen eri tasoja.
 • Opiskelija värittää kustakin sektorista niin monta solua kuin kuvittelee työn vaativan.
 • Mitä ulompi solu värittyy, sitä vaativammasta osaamisen tasosta on kyse.
 • Kuvio käsitellään pienryhmässä ohjaajan johdolla, usein yhdessä SWOT-analyysin kanssa.

Hyödyt

 • Osaamisympyrä havainnollistaa nopeasti osaamisen tason vaatimukset eri tieto- ja taitoalueilla.
 • Samalla se havainnollistaa opiskelijalle mitä uusia tietoja tai taitoja kannattaisi tai voisi oppia.
 • Osaamisympyrä auttaa opiskelijaa pohtimaan työuraansa tutkinnon jälkeen: Millaisen uran tällä tutkinnolla voi luoda, mitä osaamista erilaiset ammatilliset työtehtävät vaativat?
 • Ryhmä tuo usein uusia näkökulmia ja vertaistukea opiskelijoiden omiin henkilökohtaisiin tuotoksiin.
 • Ryhmäkeskustelut auttavat parhaimmillaan opiskelijaa näkemään itsensä toisten silmin. Omia vahvuuksia ja mahdollisuuksia on joskus vaikea tunnistaa.

Esimerkki osaamisympyrästä

Kuvio: Kirsti Haihu. Valmistuminen projektina. Teoksessa Jääskelä, Nissilä (toim.) 2011 Valmistumisen tukeminen korkeakouluopinnoissa. Jyväskylän yliopisto