SWOT-analyysi

Swot-analyysiä voidaan käyttää opiskelijan opintosuunnitelman riskien kartoittamiseen.

Sisäiset heikkoudet ja vahvuudet liittyvät lähinnä opiskelijan omaan minään, osaamiseen ja opiskelijan elämäntilanteeseen. Ulkoiset mahdollisuudet ja uhat sen sijaan liittyvät työ- ja opiskeluympäristöön tai henkilökohtaiseen elämään.

SWOT laaditaan kahdessa osassa:

  1. Ensin selvitetään opiskelijan omat vahvuudet ja heikkoudet sekä ympäristön tuomat mahdollisuudet ja uhat.
  2. Toisessa vaiheessa yhdistellään vahvuuksia ja mahdollisuuksia sekä pyritään hyödyntämään näitä opintojen suunnittelussa. Mahdollisuuksien kautta pyritään korjaamaan heikkouksia. Tunnistettuja uhkia pyritään torjumaan varautumissuunnitelmilla.

Swot-analyysi

SWOT-analyysi, henkilökohtaiset toimintastrategiat. Kuvio: Kirsti Haihu. Valmistuminen projektina. Teoksessa Jääskelä, Nissilä (toim.) 2011 Valmistumisen tukeminen korkeakouluopinnoissa. Jyväskylän yliopisto