Urakirja

  • Urakirja on oman opiskelun, työelämäkokemuksen ja muun elämän itsearviointia.
  • Opiskelija kirjoittaa omista kiinnostuksen kohteistaan ja vahvuuksistaan.
  • Kukin opiskelija kirjoittaa omalla persoonallisella tavallaan.
  • Urakirjan täyttämiseen suositellaan kolmea työpäivää, jotta jokainen opiskelija ehtii pohtia asioita omista lähtökohdistaan.
  • Urakirja toimii aiemmin opitun tunnistamisen ja tunnustamisen välineenä.
  • Samalla se antaa opiskelijalle työnhaun valmiuksia.
  • Urakirjasta keskustellaan ohjaajan kanssa kahden tunnin henkilökohtaisella ohjauskäynnillä, jolloin asiat usein saavat lisänäkökulmia ja syvyyttä.